Høring - Endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger

09. februar 2012

Høringsfrist 24.03.2012

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Hanne Riise-Hanssen Jus og arbeidsliv