Høring - Endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger

09. februar 2012

Høringsfrist 24.03.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hanne Riise-Hanssen | Jus og arbeidsliv