Høring - Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken (KKT)s forslag til forskningsstrategi og handlingsplan

09. februar 2012

Høringsfrist 23.02.2012

Fristen er utløpt

Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken (KKT), Oslo universitetssykehus har sendt sitt forslag til forskningsstrategi med handlingsplan (2012-2016) på høring.

Kreft-, kirurgi-, og transplantasjonsklinikken (KKT)s forskningsstrategi og handlingsplan omfatter mål som klinikkens forskning skal oppnå i løpet av de kommende fem årene (2012-2016). Dokumentet skal være styrende for hvordan klinikken innretter sin forskningsvirksomhet og fungere som et arbeidsredskap for lederne. Planen skal også vise vei for den enkelte ansatte og kunne brukes eksternt til å profilere virksomheten.

Forslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe og har fått tilslutning fra KKTs forskningsutvalg.