Høring - Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken (KKT)s forslag til forskningsstrategi og handlingsplan

09. februar 2012

Høringsfrist 23.02.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.