Høring - Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken (KKT)s forslag til forskningsstrategi og handlingsplan

09. februar 2012

Oslo universitetssykehus

Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken

                                                                                                                                                  

Deres ref.:

Barbra Noodt

Vår ref.:

12/556

Dato:

27.02.2012

 

Høring - Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikkens (KKT) forskningsstrategi

Viser til e-post mottatt 1/2-2012.

Forskningsstrategien til Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikkens (KKT), Oslo universitetssykehus, med handlingsplan (2012-2016) ble sendt til relevante organisasjonsledd for innspill.

Legeforeningen mener det er en meget positiv utvikling at Oslo universitetssykehus nå er i ferd med å utvikle forskningsstrategier helt ned på klinikk nivå. Utfordringen ligger i å skape en kultur og sikre rammevilkår for implementering av disse strategiene.

Legeforeningen har ingen særskilte innspill eller kommentarer til selve strategien.

Dette høringssvaret vil bli endelig vedtatt i Legeforeningens sentralstyret som har møte 21.3. 2012.

 

Med hilsen
Den norske legeforening

                                                                                                                                                       

 

 

 

   Geir Riise

 

   Bjarne Riis Strøm

    generalsekretær

 

   fagdirektør