Høring - Innspill på etablering av nettverk for pediatrisk legemiddelforskning i Norge

06. februar 2012

Høringsfrist 31.01.2012

Fristen er utløpt

På oppdrag fra Helsedirektoratet har en arbeidsgruppe nedsatt fra Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, levert en rapport om legemidler til barn. I rapporten konkluderer arbeidsgruppen med at det bør etableres et nettverk for pediatrisk legemiddelforskning i Norge. Helsedirektoratet ønsker derfor innspill på hvilke kritiske faktorer som må til for å kunne lykkes med en slik etablering.

 

Saksbehandler

Ida Waal |