Høring - Innspill på etablering av nettverk for pediatrisk legemiddelforskning i Norge

06. februar 2012

Høringsfrist 31.01.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Waal