Høring – Utkast til veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne – sammen om mestring

13. september 2013

Høringsfrist 08.10.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling