Høring – Utkast til veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne – sammen om mestring

13. september 2013

Høringsfrist 08.10.2013

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har sendt Legeforeningen utkast til veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne.

Helsedirektoratet ønsker med denne veilederen å peke på utfordringer og muligheter i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid, og vise hvordan ulike forhold kan imøtekommes gjennom kunnskapsbaserte tilnærminger og tiltak. Målet er å klargjøre nasjonale forventninger og understøtte det lokale psykiske helsearbeidet og rusarbeidet gjennom informasjon, råd og veiledning.

Høringsdokumentene er også tilgjengelige på: http://helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne.aspx 

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling