Høring - forslag til endringer i MSIS-forskriften for å overvåke effekt av HPV-vaksinen

10. september 2013

Høringsfrist 05.10.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til endringer i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften) på høring.

Fra skoleåret 2009–2010 ble HPV-vaksinen tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter i 7. klasse med det formål å forebygge livmorhalskreft. Stortingets forutsetning for å inkludere HPV-vaksinen var at vaksinens effekt, vaksinasjonsdekning og bivirkninger ble fortløpende overvåket. Både vaksinasjonsdekning og bivirkninger følges opp gjennom det ordinære systemet for overvåking av vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet. Behovet for oppfølging av HPV-vaksinens effekt på forekomst av kreft og forstadier til kreft dekkes imidlertid ikke av dagens regelverk. Forslaget til forskriftsendringer etablerer derfor hjemmel for å overvåke HPV-vaksinens effekt på lik linje med de andre vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet.

Saksbehandler

Anne Ormshammer Medisinsk fagavdeling