Høring - forslag til endringer i MSIS-forskriften for å overvåke effekt av HPV-vaksinen

10. september 2013

Høringsuttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet 
Pb 8011 Dep.
0030 Oslo


Deres ref.:13/3664                       vår ref.: 13/3770                   Dato: XX.10.2013

 

Høring - forslag til endringer i MSIS-forskriften for å overvåke effekt av HPV-vaksinen

Det vises til brev av 03.09.2013 fra Helse- og omsorgsdepartementet.  

Legeforeningen er enig i at innføring av HPV-vaksineringen bør ledsages av god overvåkning, ikke bare av vaksinasjonsdekning og bivirkningsforekomst, men også av sykdomsforekomsten for å kontrollere at vaksinen har effekt. Vi støtter forslaget om å få HPV-infeksjon som har forårsaket kreft og forstadier til kreft inn som sykdom i gruppe A i MSIS-forskriften.

De foreslåtte endringene vurderes som et nødvendig tiltak for å evaluere effekten av vaksinen. Det vurderes også som hensiktsmessig at det er de patologiske laboratoriene som har ansvar for å melde og sende inn prøvematerialet.  


Den norske legeforeningens sentralstyre,
etter fullmakt  

Geir Riise
generalsekretær

Bjarne Riis Strøm
fagdirektør                                                                                         

 

 

 

Saksbehandler

Anne Ormshammer Medisinsk fagavdeling