Høring - forslag til endringer i MSIS-forskriften for å overvåke effekt av HPV-vaksinen

10. september 2013

Høringsfrist 05.10.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Ormshammer Medisinsk fagavdeling