Høring - forslag til endringer i MSIS-forskriften for å overvåke effekt av HPV-vaksinen

10. september 2013

Høringsfrist 05.10.2013

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Anne Ormshammer Medisinsk fagavdeling