Høring - Utkast til rapport om organisering og praksis i ambulante akutteam

05. august 2013

Høringsfrist 04.09.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Ormshammer Medisinsk fagavdeling