Høring - endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m.- oppnevning av kontaktperson

31. juli 2013

Høringsfrist 02.10.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Therese Stange Fuglesang | Avdeling for jus og arbeidsliv