Høring - av forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

29. juni 2013

Høringsfrist 02.09.2013

Fristen er utløpt

Arbeidstilsynet har funnet at det er behov for å gjøre enkelte endringer og forbedringer i de nye arbeidsmiljøforskriftene som trådte i kraft 1.1. 2013.

Bakgrunnen for dette er blant annet at behovet for oppdateringer i gjeldende regelverk i enkelte tilfeller som ble utsatt under ferdigstillelsen av arbeidsmiljøforskriftene. Noen endringer er også gjort for å få en bedre språklig sammenheng som er tilpasset den nye strukturen i arbeidsmiljøforskriftene.

Høringsdokumentene er tilgjengelig på: http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=240916

Saksbehandler

Kristin Krogvold | Avdeling for jus og arbeidsliv