Høring - av forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

29. juni 2013

Høringsfrist 02.09.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Kristin Krogvold | Avdeling for jus og arbeidsliv