Høring - Veileder IS-2014 vanedannende legemidler

29. juni 2013

Høringsfrist 02.09.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har invitert Legeforeningen til å komme med faglige innspill til revidert Veileder IS-2014 - vanedannende legemidler – forskrivning og forsvarlighet.

Denne veilederen ble sist revidert av Helsetilsynet i 2001.  

Høringsinstansene bes om å gi tilbakemelding på:   

  • Faglig innhold
  • Struktur i dokumentet

Det gjøres oppmerksom på at revisjon av terapianbefaling for bruk av opioider ved behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter er under revisjon og vil bli ferdigstilt i 2014.  

Veilederen vil publiseres i en nettbasert versjon, dette for å øke brukervennligheten hos fastlegene som er den primære målgruppen.

Saksbehandler

Tor Carlsen Medisinsk fagavdeling