Høring - Veileder IS-2014 vanedannende legemidler

29. juni 2013

Høringsfrist 02.09.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Tor Carlsen Medisinsk fagavdeling