Høring - av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

29. juni 2013

Høringsfrist 02.09.2013

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Gorm Are Grammeltvedt Avdeling for jus og arbeidsliv