Høring - Nasjonal beredskapsplan mot ebola – interimversjon

17. desember 2014

Høringsfrist 20.01.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hanne Riise-Hanssen Avdeling for jus og arbeidsliv