Høring - Foreslår å oppheve betjeningskravet for solarier

11. juli 2014

Høringsfrist 29.08.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om foreslår å oppheve betjeningskravet for solarier.

Departementet foreslår i stedet andre løsninger for å håndheve aldersgrensen. Disse alternative løsningene er mindre kostnadskrevende, samtidig som løsningene ivaretar kontroll av aldersgrensen på en tilfredsstillende måte.

Statens strålevern har utredet ulike løsinger for elektronisk alderskontroll, men eksemplene er ikke uttømmende. Det finnes mange ulike teknologiske løsninger og feltet er i stadig utvinkling. Departementet mener derfor at den mest hensiktsmessige løsningen er at solsetudioene selv kan velge hvilket system for alderskontroll de ønsker å benytte, så fremt det oppfyller visse minstekrav.

Les mer om høringen på Helse- og omsorgsdepartementets hjemmeside.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling