Høring - Foreslår å oppheve betjeningskravet for solarier

11. juli 2014

Høringsfrist 29.08.2014

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling