Høring - Forslag til endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser

10. juli 2014

Høringsfrist 29.08.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser.

Hovedlinjene i alkoholpolitikken, herunder reklameforbudet, ligger fast. Imidlertid er det endringer i samfunnet, som større krav til forbrukerinformasjon og den teknologiske utviklingen, som gjør det nødvendig å vurdere justeringer tilpasset dagens situasjon, samtidig som et helhetlig og sterkt reklameforbud opprettholdes. Samfunnsutviklingen har skapt utfordringer når det gjelder fortolkningen av reklameregelverket, og på visse områder er det utviklet en akseptert praktisering av reklameforbudet som ikke samsvarer helt med dagens regelverk. Departementet går derfor i dette høringsnotatet gjennom en del problemstillinger knyttet til reklameforbudet og det foreslås noen endringer i alkoholforskriften for å klargjøre og ”rydde opp” i reklameregelverket. 

Les mer om høringen på  Helse- og omsorgsdepartementets hjemmside.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling