Høring - Forslag til endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser

10. juli 2014

Høringsfrist 29.08.2014

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling