Høring idefase OUS - Campus Oslo

08. juli 2014

Høringsfrist 02.10.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anders Vollen | Samfunnspolitisk avdeling