Ny internfrist: Høring - utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

08. juli 2014

Høringsfrist 29.08.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling