Høring – endringer i arbeidsmiljøloven (aml)

02. juli 2014

Høringsfrist 28.08.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Synne Bjørvik Staalen Avdeling for jus og arbeidsliv