Høring – Innspill til ny folkehelsemelding

27. juni 2014

Høringsfrist 26.08.2014

Fristen er utløpt

Regjeringen vil legge fram en ny folkehelsemelding for Stortinget våren 2015. De inviterer nå eksterne aktører til å komme med innspill til meldingsarbeidet.

I arbeidet med meldingen ønsker Helse- og omsorgsdepartementet spesielt å løfte frem fire innsatsområder. Følg lenkene under for mer informasjon om hvert innsatsområde:

1. juli legger også Helse- og omsorgsdepartementet ut en rapport fra Helsedirektoratet som vurderer status og gir anbefalinger om videreutvikling av folkehelsearbeidet. Samme dag vil Nasjonalt folkehelseinstitutt levere en rapport som beskriver befolkningens helse. Rapportene kan brukes som bakgrunn for å gi innspill til meldingsarbeidet. Mer informasjon om folkehelsemeldingen og innsatsområdene finnes på Regjeringens egen nettside om folkehelsemeldingen.

Det er også ønskelig med innspill til andre områder og tiltak som kan bidra til å styrke folkehelsen utover Helse- og omsorgsdepartementets innsatsområder.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling