Høring – Innspill til ny folkehelsemelding

27. juni 2014

Høringsfrist 26.08.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling