Høring - Forslag om endringer i legemiddelforskriften og utleveringsforskriften

02. juni 2014

Høringsfrist 05.08.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld Medisinsk fagavdeling