Høring - om forslag til veileder for laboratorietilbud i sykehjem

07. mai 2014

Høringsfrist 02.06.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) har sendt Legeforeningen forslag til veileder for laboratorietilbud i sykehjem.

Bakgrunnen for veilederen er at samhandlingsreformen har gitt sykehjem nye oppgaver og nye pasientgrupper. Dette innebærer at sykehjem må vurdere å utvide laboratorietilbudet med bl.a. nye pasientnære analyser. Noklus ønsker å gi bistand til sykehjem i denne prosessen og har derfor utarbeidet en veileder.

Saksbehandler

Anne Ormshammer Medisinsk fagavdeling