Høring - om forslag til veileder for laboratorietilbud i sykehjem

07. mai 2014

Høringsfrist 02.06.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Ormshammer Medisinsk fagavdeling