Høring - om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - innføring av vaksine mot rotavirus

07. mai 2014

Høringsfrist 02.06.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - innføring av vaksine mot rotavirus.

Bakgrunnen for endringsforslaget er at Stortinget høsten 2013 besluttet at vaksine mot rotavirus skal inkluderes i barnevaksinasjonsprogrammet. Endringen innebærer at første dose med vaksine mot rotavirus vil bli tilbudt alle spedbarn fra seks ukers alder.  

I Norge er rotavirussykdom sjelden dødelig, men det forårsaker om lag 900 sykehusinnleggelser og 5000-10 000 legebesøk hvert år hos barn under fem år. Rotavirusvaksinen vil bidra til at barnet slipper plagene infeksjon medfører. Vaksinasjon vil også ifølge departementet redusere antall sykehusinnleggelser og legebesøk, og minke sykefravær hos foreldre.

Les her mer om høringen - om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - innføring av vaksine mot rotavirus. 

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld | Medisinsk fagavdeling