Høring - om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - innføring av vaksine mot rotavirus

07. mai 2014

Høringsfrist 02.06.2014

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld Medisinsk fagavdeling