Høring - Akademikernes kunnskapspolitiske policydokument

11. april 2014

Høringsfrist 02.05.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld | Medisinsk fagavdeling