Fra Akademikerne: Høring: Utkast til forskrifter i forbindelse med innføring av ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon (overgangsregler, inntektsprøving og samordning

10. april 2014

Høringsfrist 28.04.2014

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Henrik Skomedal Avdeling for jus og arbeidsliv