Høring - revidert lov om anke til Trygderetten

08. april 2014

Høringsfrist 21.05.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Liv Marit Fagerli Avdeling for jus og arbeidsliv