Høring - Ny strategi for Norsk Helsenett - Strategi 2020

19. mars 2014

Høringsfrist 30.04.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Norsk Helsenett om ny strategi for Norsk Helsenett - Strategi 2020.

I 2014 er det ti år siden de regionale helseforetakene opprettet Norsk Helsenett som et aksjeselskap. Norsk helsenett har driftsansvar for flere nasjonale IKT-tjenester som blir stadig viktigere, f.eks. EDI, helsenorge.no, E-resept, kjernejournal, pasientreiseadministrasjon og videokonferanse. Hele spesialisthelsetjenesten og tilnærmet samtlige av landets fastleger bruker helsenettet, og i løpet av 2013 ble alle landets kommuner tilknyttet Norsk helsenett.

Strategi 2020 er utviklet for å legge grunnlag for at selskapet fortsatt utvikler og tilpasser seg samfunnet og kundenes behov, og utviklingen for øvrig. Den tar utgangspunkt i at det har skjedd store endringer de siste årene, og at behovene for informasjonsdeling og sikker tilgang på informasjon er forandret.  

Strategien skal være førende for Norsk Helsenetts prioriteringer de neste årene. Det vil bli utarbeidet virksomhetsplan, konkrete handlingsplaner og indikatorer for måling og oppfølging.

Saksbehandler

Ole Anders Stensen | Medisinsk fagavdeling