Høring - Ny strategi for Norsk Helsenett - Strategi 2020

19. mars 2014

Høringsfrist 30.04.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ole Anders Stensen | Medisinsk fagavdeling