Høring - Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstaker

07. mars 2014

Høringsfrist 25.03.2014

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Synne Bjørvik Staalen Avdeling for jus og arbeidsliv