Høring - Nasjonal veileder IS-2077 - Bruk av opioider - ved behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter

13. februar 2014

Høringsfrist 17.03.2014

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Anne Ormshammer Medisinsk fagavdeling