Høring - Revisjon av forskrift av 3. april 2008 nr. 320 (FOR-2008-04-03-320) om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

14. januar 2014

Høringsfrist 11.03.2014

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv