Høring - utkast til revidert standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

06. oktober 2015

Høringsfrist 24.10.2015

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Eirik Arnesen Medisinsk fagavdeling