Høring - Referansekatalog over IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten

03. juni 2015

Høringsfrist 03.08.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen Medisinsk fagavdeling