Høring - forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjiving av lik til bruk i undervisning og forsking

18. mai 2015

Høringsfrist 07.08.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv