Høring - forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjiving av lik til bruk i undervisning og forsking

18. mai 2015

Høringsfrist 07.08.2015

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv