Høring - Ny papirversjon av helsekort for gravide

03. februar 2015

Høringsfrist 24.02.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen Medisinsk fagavdeling