Høring - endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

28. januar 2015

Høringsfrist 26.02.2015

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Jan Eikeland Avdeling for jus og arbeidsliv