Høring - endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

28. januar 2015

Høringsfrist 26.02.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jan Eikeland Avdeling for jus og arbeidsliv