Høring - ambulanseflytjenesten 2019 til 2030

03. mars 2016

Høringsfrist 11.03.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Luftambulansetjenesten ANS (Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste) om ambulanseflytjenesten 2019 til 2030.

Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste (Luftambulansetjenesten ANS) skal på vegne av de fire regionale helseforetakene inngå ny avtale om kjøp av ambulanseflytjenester for beredskap og planlagte oppdrag i luftambulansetjenesten. Luftambulansetjenesten ANS har laget forslag til målsetninger for anskaffelsen. Luftambulansetjenesten ANS inviterer høringsinstansene til å gi sine vurderinger av forslagene Ambulanseflytjenesten i Norge fra 2019 til 2030 - fremtidig struktur og kapasitet.

Grunnet kort høringsfrist, vil dere bli invitert til å gi innspill i et telefonmøte som gjennomføres i slutten av uke 9 eller i uke 10. (Innen fredag 11.03.2016.)

Dere anmodes om å utpeke deltager(e) til telefonmøtet, samt sørge for at disse får tilgang til høringsdokumentene snarest mulig.

Spørsmål kan rettes til saksbehandlere i sekretariatet Hedda Maurud, e-post: hedda.maurud@legeforeningen.no og Kari Schrøder Hansen, e-post: kari.schroder.hansen@legeforeningen.no.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen i slutten av uke 9 eller i uke 10. (Innen fredag 11.03.2016.) Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling