Høring - ambulanseflytjenesten 2019 til 2030

03. mars 2016

Høringsfrist 11.03.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling