Høring - Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1

14. juli 2016

Høringsfrist 21.09.2016

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet ber i denne høringen om innspill til utkast til læringsmål for de kliniske fagene i del 1 av ny spesialistutdanning for legene - indremedisin, kirurgi, psykiatri og allmennmedisin.

Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å vedta læringsmål i spesialistutdanningen for leger. Direktoratet ber i denne høringen om innspill til utkast til læringsmål for de kliniske fagene i del 1 av ny spesialistutdanning for legene - indremedisin, kirurgi, psykiatri og allmennmedisin.

I tillegg til læringsmålene innen de kliniske fagene i del 1 kommer det også læringsmål i felles kompetansemoduler. Disse læringsmålene kommer til erstatning for de læringsmål/kompetansekrav i legerollen som i dag er knyttet til hver enkelt spesialitet. Både i del 1, 2 og 3 vil det bli vedtatt nye læringsmål som omhandler de medisinsk faglige kompetansene. Parallelt med denne høringen for de kliniske fagene i spesialiseringsløpet ser det sendt ut en høring på læringsmål for felles kompetansemoduler for hele i spesialistutdanningen. Helsedirektoratet anbefaler at høringsinstansene ser læringsmålene for de kliniske fagene og felles kompetansemoduler i del 1 under ett.

Direktoratet ber om innspill på om valg og utforming av læringsmål er dekkende for kompetansebehovene i årene fremover, er godt forankret i kunnskapsgrunnlag og praksis for de respektive temaene, og er praktisk gjennomførbare. I høringsutkastet inngår også forslag til læringsaktiviteter og vurderingsformer knyttet til det enkelte læringsmål.

Direktoratet skriver at informasjon om læringsaktiviteter og vurderingsformer er viktig for å kunne vurdere om læringsmålet er gjennomførbart, men direktoratet understreker at fordi læringsaktiviteter og vurderingsformer ikke skal vedtas, men kun anbefales av direktoratet, er disse ikke fokus for denne høringen.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling