Høring - Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1

14. juli 2016

Høringsfrist 21.09.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling